Om selskapet
Teaks Konsulent AS er et norsk etablert aksjeselskap.
Og eies av morselskapet Teaks Gruppen AS.
Vi profilerer oss utad som Teaks.


Vår visjon er:

Preferred Business Service.


Vårt motto er:

Valget er ditt, løsningen er oss.


Våre verdier gjenspeiles i vårt firmanavn:

Tillit

Effektivitet

Ansvarlighet

Kommunikasjon

Samhold