Helse, miljø og sikkerhet

Teaks Konsulent har som mål å forebygge ulykker, miljø- og helseskader på arbeidsplassen.

Vi har etablert et internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet (HMS).
Vi følger Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine smittevern anbefalinger.

Alle konsulenter har tilgang til Teaks Konsulent sin HMS-håndbok som er publisert på intranettet.Kvalitetssikringssystem

Teaks Konsulent har et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem.
Som systematisk dokumenterer hvordan selskapet arbeider for å oppnå kvalitet.

Her er et eksempel for konsulentformidling prosessen:

  • Vi gjennomfører en behovsanalyse
  • Definerer kvalitetskriteriene
  • Foretar utvelgelse av kandidater
  • Kvalitetssikrer kandidatene
  • Inngår kontrakt og onboarder
  • Evaluerer kundetilfredsheten
  • Jobber aktivt med forbedringstiltak
Etiske rettningslinjer

Teaks Konsulent har etablert etiske retningslinjer som et verktøy for å påvirke adferden og kulturen i selskapet.

Dem er publisert på intranettet som alle konsulenter har tilgang til.
Bærekraft og miljø
Teaks Konsulent forsøker å etterlate minst mulig avtrykk i naturen.
Hvor vi reduserer behovet for utskrift ved å benytte elektroniske og digitale verktøy.
Våre ansatte for tilbud om gratis kollektivtransport som kan benyttes både privat og i jobbsammenheng.
Vi tilrettelegger for mobile kontorløsninger som reduserer behovet for kontorareal.

Ved å benytte trådløse nett gir dette miljøgevinster gjennom redusert bruk av kabel og kabelføringsgater.
Når vi søker etter konsulenter for oppdrag prøver vi alltid å finne dem som bor nærmest arbeidsstedet.