Behov for flere folk

Teaks Konsulent hjelper deg med å skaffe flere folk.
Vi benytter egen database eller samarbeidspartnere.
Tilbyr både fastansettelse og midlertidig innleie.

Send oss en mail:
post@teakskonsulent.no
Så fortsetter vi prosessen der.